Forenings vedtægter for Skulls Mc år 2020/2021.

Klubbens navn:

Skulls MC.

Beliggenhed:

Skulls mc har adresse i Vodskov.

Formål:

Skulls MC er en træf/køreklub med få forpligtelser.

Denne klub er startet med det formål at man altid har nogle at køre en tur med, tage på træf og møde andre mennesker med samme lyst til Mc Livet.

Skulls MC er stiftet i August 2008 af tidligere medlem J. Gregersen.

Betingelser for medlemskab:

Man skal være fyldt 18 år og fremvise gyldigt mc kørekort.

 

Man skal eje eller have adgang til en MC. Et eksisterende medlem som mister kørekort eller mc kan forblive en Skulls.

Nye prøvemedlemmer betaler kr 25 pr løbende måned frem til næste generalforsamling som ligger d. 2 weekend i Marts,eller ektsra ordinær Gf d. 2 weekend i September.

 

Prøvemedlemmer får udleveret to bjælker: Skulls mc og Prøve skulls

 

Efter evt optagelse ved generalforsamlingen skal betaling af rygmærkerne samt kontingent for næstekommende år betales inden for en uge.

En betingelse for at være medlem er at man skal være med til at give klubben et godt ry. Dvs. at man ikke laver ting som er ulovlige.

Man skal købe mindst et rygmærke, som man selv bestemmer om man vil bære. Hvis det bæres skal dette ske efter regler for dette. Der må ikke være andre mærker indenfor rygmærket.

Betale kontingent til tiden, som pt. er fastsat til 300 kr. pr. år, om betales pr. 1/3.

For sen indbetaling giver en dummebøde som pt. er kr. 50. og kassereren kontakter det pågældende medlem. Man har 1 mdr til at få betalt ellers ophøre medlemskabet af Skulls Mc. Man kontaktes af kasseren et par dage efter 1/3 og derefter er det ens eget ansvar at få betalt inden 1/4.

Nye medlemmer stemmes ind via en afstemning til generalforsamlingen, eller ekstra ordinær Gf  hvor et flertal på 75 % skal opnåes. Herefter er det kaptajnen eller vicekaptajn der kontakter det nye/ikke nye medlem.

Et nyt kommende medlem skal have mødt klubbens kaptajn og vice kaptajn.

Hvis et tidligere medlem ønsker optagelse på ny, sker det efter ovenstående regler. Hvis denne stadig har sit rygmærke skal der ikke købes nyt men i stedet indbetales 300 kr. for retten til at bære dette.

  

 

Eksklusion:

Eksklusion kan ske hvis ikke vores vedtægter overholdes. Alle i klubben skal spørges om deres mening og dette afgøres i fællesskab. Et evt. flertal vil ha´ magten til at ekskludere et medlem. I tilfælde af stemmelighed har sidst
ankommet ikke stemme ret. I tilfælde af eksklusion gives betalt kontingent ikke tilbage. Man må naturligvis herefter ikke bære rygmærket eller andre klubrelaterede mærker.

Udmeldelse:

En evt. udmeldelse skal ske ved personlig henvendelse til Kaptajnen eller kassereren.


Pris for medlemskab pr. år: 300 kr.

 

Pris for rygmærke: 600 kr.


Kontingent går til en gf/julefrokost som afholdes 2 lørdag i Marts og en kasse øl til de træf, hvor flertallet af klubben er repræsenteret. Derudover gives der et tilskud til drikkervarer til udenlanske træf på kr 300 såfremt der er min 4 medlemmer.

Alt Skulls relateret køb og salg skal gå gennem klub kontoen såsom klistermærker og andet i skulls shoppen.

Titelmærker:

Titelmærker ejes af klubben og videregives med det samme ved valg.

President of amor:

Denne er en person valgt af de andre medlemmer. Den valgte har til opgave at løse problemer for /i klubben.


Generalforsamling:

Denne afholdes en gang årligt (2 weekend i marts) på et aftalt tid og sted, som festudvalget bestemmer.

Der bydes på en ramme øl, under mødet..

Alle kan byde ind med ting til dagsordenen.

Valg af Kaptajn, webskulls, festudvalg, ny bestyrelse osv. vil ske her.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, blot det varsles 3 uger inden.

Vedtægterne for Skulls Mc kan kun laves om og sættes til afstemning i forbindelse med en generalforsamling/ ekstraordinær generalforsamling, hvor flertallet af fremmødte bestemmer. (Man kan ikke videregive sin stemme).


Bestyrelsen:

Bestyrelsen består så længe klubben er under 40 medlemmer af en Kaptajn, Vice kaptajn, en kasserer og 2 bestyrelse medlemmer og 1 suppleant. Disse bliver valgt af klubbens medlemmer og flertallet bestemmer.

Bestyrelsen bliver valgt af 2 år af gangen.

I ulige år: Kaptajn, Kasserer, Suppleant, PR-Skulls

I lige år: Vice kaptajn, bestyrelsesmedlemmer, president of amor

Bestyrelsen har bemyndigelse til at træffe beslutninger på vegne af Skulls MC, såfremt det ikke betyder større økonomisk belastning for klubben.

Festudvalg:

X antal personer der har til opgave at planlægge næste ”julefrokost” vælges ved et flertal. Budget for julefrokosten afstemmes med kasseren.

Medlemsloft:

Er pt. Sat til max 40 personer.

Julefrokost:

Vores årlige fest som afholdes den 2. lørdag i Marts.

 

Festudvalget finder stedet og planlægger denne. Det er tilladt for et medlem at tage sin bedre halvdel (kone, mand, kæreste) med til denne fest. Pris for påhæng til Skulls lukkede fester følger kontingentet. Pengene skal være på Skulls kontoen 14 dage inden festen foregår. Hvis festen bliver afholdt i privat hus vil vedkommende som lægger hus til modtage 1000 kr. til dækning af div. udgifter.


Formueforvaltning:

Flertallet i klubben skal være enig om hvad klubbens penge bruges til.

Kassereren laver det nødvendige regnskab evt. i samarbejde med en valgt revisor og derefter fremlægges og godkendes ved Generalforsamling.

Ændring af Skulls Mcs vedtægter:

Skulls MC vedtægter og foreningsform kan kun ændres ved et flertal i klubben til generalforsamling eller ekstra ordinært generalforsamling af de fremmødte.

 

Bestyrelsen opdaterer vedtægterne efter gf, indenfor 1 måned.

Regler for opløsning:

Hvis Skulls MC opløses vil et evt. overskud deles ligeligt imellem alle medlemmer, ligeledes vil et underskud blive delt imellem alle. Medlemslisten der vil blive brugt er den sidst opdateret.

Skulls relaterede ting:

Der skal bruges den rigtige skrift type (BOOKMAN OLDSTYLE) men farven er valgfri

WWW.SKULLSMC.DK er vores ansigt udadtil. Siden betales med penge fra foreningskontoen.

Udvalgsposter. Pr 9/3-2019:

Præsident/kaptajn: Dingle ( Kenneth Steffensen )

Vice kaptajn: Jyden (Jens Meling)

Kasserer: Skullsine (Jeanett Høyer)

Bestyrelsesmedlem: Tulle (Thomas Thulstrup)

Bestyrelsesmedlem: Anders (hr and)

Festudvalg: , 48, Tulle og Holly, Lone, Bonderøv og Skullsine.


President of amor: Morten ( 48 
 

Suppleant: Lillebror..Peter Meling

Pr Skulls: Lone  ( spritlis )

 


Tøjudvalg: Skullsine (Jeanett Høyer) Bydreng Dingle (Kenneth Steffensen)

Love never dies